FLO VAN DER WAA

            PERSPECTIEF

                                 1 SEPTEMBER - 28 OKTOBER:

                                        alle weekenden: 14-17 uur

                                          http://www.flovanderwaa.com

                                        Flo van der Waa is afgestudeerd aan de MAFAD in 2017.

De werken die zij in Kunstruimte 7tien49 tentoonstelt zijn schilderdoeken en objecten.  Flo is zorgvuldig en kritisch bij de keuze van de ruimtes waarin zij werkt.  Architectuur staat centraal en is startpunt voor het plaatsen van de objecten.  Hierdoor worden haar objecten en de ruimte optimaal versterkt waardoor er een visuele dialoog ontstaat door de hele expositieruimte. De meeste werken reageren hierdoor op elkaar, maar soms kiest Flo ervoor om een enkel object op zichzelf te laten staan.

Autonoom lijkt dit om zijn eigen as te draaien, maar gaat vanuit zijn positie connecties aan met de ruimtelijke aspecten en andere objecten die zichtbaar zijn vanuit zijn perspectief. Vanaf de begane grond kun je een verrassende ruimte ontdekken door de trap naar beneden te nemen. Hier kom je in een geïsoleerde ietwat donkere ruimte, die uiterlijk recht tegenover de overige open ruimtes staat.

Voor deze ruimte maakt Flo een specifiek werk dat de uitstraling van deze ruimte versterkt en hierin integreert. Als dit werk doet waarvoor het gemaakt is zou het als onopvallend ervaren kunnen worden.


De expositie in kunstruimte 7tien49 in Nuth wordt een spel tussen ruimte, plaatsing en objecten

die vanuit ieder perspectief weer een andere beeldende connectie weergeven.

Flo gaat werken op deze locatie vanaf medio augustus 2018.

Openstelling alle zaterdagen en zondagen in september en oktober 2018 tussen 14:00-17:00 uur.


Vernissage op zondag 7 oktober om 15.00 uur

Copyright © Stella Houtvast, All rights reserved.

Niets uit deze webite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van kunstruimte 7tien49 / Stella Houtvast. No part of this publication may be reproduced, stored, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopied, recorded or otherwise, without prior written consent from Art space 7tien49/Stella Houtvast.