Copyright © Stella Houtvast, All rights reserved.

Niets uit deze webite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van kunstruimte 7tien49 / Stella Houtvast. No part of this publication may be reproduced, stored, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopied, recorded or otherwise, without prior written consent from Art space 7tien49/Stella Houtvast.

            2023

Cees Alfrink, grafisch kunstenaar
In de grafische kunst maakt Cees, naast het gebruik van de traditionele etstechniek, meer en meer gebruik van digitale technieken om met name hoogwaardige pigmentdrukken, fotomanipulaties en digitale collages te maken. Zijn werken zijn veelal verhalende prenten op basis van (reis)impressies, mythologische verhalen en alledaagse gebeurtenissen. Met name in zijn pigmentdrukken zien we een zorgvuldige opbouw van de compositie: een zoektocht naar harmonie en evenwicht.


Nic Heffels, beeldend kunstenaar

De wereld om Nic heen is zijn inspiratiebron. Hij neemt waar en verwerkt deze constante zoektocht met als basis bestaande beeldelementen en teken- en schildervaardigheden.  Symboliek en metaforen spelen in zijn werk een eigen rol. Het constant zoeken naar nieuwe wegen blijft zijn uitdaging. Nic werkt met acryl, maar heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd in een eigen ‘lino-mixed’ techniek, waarbij de linoplaat zijn eindproduct wordt.


Leo Horbach, beeldhouwer

‘It’s all about fantasy’. Leo’s motto is het om met steen als uitgangspunt voor zijn twee- en driedimensionale kunst te scheppen. De ‘versteende (on)werkelijkheid’ kan daarbij verhalend, zinnenprikkelend, anekdotisch, soms surreëel of metafysisch zijn. Leo haalt zijn inspiratie

vanuit de mens, de wereld van sagen, legenden, de  mythologie of het bovennatuurlijke.

Hij verwerkt dit in zijn stenen beelden en iGraphics.